Specialista na nedestruktivní testování již více než 25 let!

Zjisti více
1500

Spokojených klientů

1000

Projektů

25

Let zkušeností

15

Ocenění

quality control

O nás

Jsme specialisté na nedestruktivní metody testování.

  • Od roku 1998 jsme členy certifikačního sdružení pro personál APC Praha.
  • Od roku 2004 plníme veškeré požadavky pro certifikaci dle EN ISO 9001:2000.
  • Od roku 2011 je společnost Controltest, s.r.o. akreditovanou zkušební laboratoří č.1610 dle ČSN EN ISO 17025 Českým institutem pro akreditaci Praha.

Společnost Controltest, s.r.o. byla založena v roce 1993. Za dobu své působnosti si získala na trhu v oblasti nedestruktivní kontroly ve svém regionu téměř výhradní postavení. Činnost společnosti je postavena na odborné kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců, na jejich vysoké odbornosti a dlouholetých zkušenostech. Provádíme kontrolu materiálu, svarových spojů, výrobků, ocelových konstrukcí, výkovků, odlitků ve všech NDT metodách. Zajišťujeme odbornou konzultaci při zpracování technologických postupů svařování, především z hlediska přípravy svarových ploch a kontroly svarových spojů.

Naše služby

Metody nedestruktivního testování

Prozařováním

Tato metoda slouží především pro zjišťování vnitřních objemových vad - typů pórů, dutin, vměstků, studených spojů, neprovařených kořenů svarů apod. Princip metody spočívá v průchodu ionizujícího záření hmotou, při kterém se zeslabuje - v místě nehomogenit však méně.

Kontrola ultrazvukem

Ultrazvukovou metodou lze zjišťovat vnitřní vady svarů a materiálu plošného charakteru (trhliny, studené spoje, kořenové neprůvary svarových spojů apod.).Touto metodou lze získat informace rovněž o poloze a velikosti vady.

Kapilární

Touto metodou nedestruktivního zkoušení lze identifikovat vady v povrchových vrstvách materiálu, vše na povrchu svarů, materiálů a výrobků (např. póry, zápaly, studené spoje, trhliny).

Magnetická

Magnetické metody zkoušení materiálu slouží pro zjišťování plošných vad (trhliny, studené spoje, zaválcované šupiny na pleších...) umístěných na povrchu nebo těsně pod povrchem zkoušeného materiálu s využitím magnetických vlastností materiálů.

Vizuální

Je jednou z nejjednodušších nedestruktivních metod. Spočívá ve vizuální kontrole povrchu materiálů, svarů, výrobků, odlitků a výkovků. Vizuální kontrola se používá na zjišťování povrchových necelistvostí (trhlin, koroze, porózity, odkrytých staženin a ředin), porušení prvků ocelových konstrukcí apod.

Kontrolou těsnosti

Prostřednictvím této metody zjišťujeme těsnost svarových spojů nádrží, zásobníků, van apod.

Měřením tlouštěk

Princip ultrazvukové metody lze využít pro měření tlouštěk materiálů, stěn potrubí, plechů, tlouštěk odlitků, výkovků. Měření tlouštěk zabezpečujeme moderními přenosnými ultrazvukovými tloušťkoměry firmy Krautkrämer, Německo - DM 3, DMS, WM 2,... apod.

Mechanickou zkouškou

Dynamická metoda měření tvrdosti - je založena na rozdílu kinetické energie kuličky vystřelené proti povrchu měřeného materiálu a kuličky od tohoto materiálu odražené (hodnota L - v přepočtu vztažená na jednotky tvrdosti HB, HV, HRC, HRB) - měření prováděno přenosným tvrdoměrem Equotip 2, fy. Proceq, Švýcarsko

Měřením tlouštěk povlaků a nátěrů

Pomocí přenosného měřidla PosiTest DFT bombo - měření navšech kovových materiálech v měřicím rozsahu 0-1000 ľm (0-40 mils) - jednoduché, operativní a přesné měření.

Reference

Naši partneři

Certifikace

Vybrané certifikáty a osvědčení

  • Vše
  • Certifikáty
  • Osvědčení

ISO 9001:2015

ČSN RN ISO/IEC 17025:2018

OSVĚDČENÍ NDT

OSVĚDČENÍ NDT

PLATNÉ CERTIFIKÁTY CONTROLTEST 2021

Kontakt

Kontaktujte nás

Kontakt

Napište nám

Načítání
Omlouváme se, ale Vaši zprávu se nepodařilo odeslat!
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!