Politika jakosti

Společnost Controltest, s.r.o. splnila v roce 2004 veškeré požadavky pro certifikaci zavedeného systému jakosti dle EN ISO 9001:2000. Certifikát systému managementu jakosti byl v témže roce udělen společností Lloyd´s Register Quality Assurance pro tyto metody:

Základní orientace společnosti v rámci zavedeného systému jakosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným dodavatelem v oblasti nedestruktivní kontroly matriálů a výrobků pro široký okruh zákazníků, u kterých bude vytvořen pocit jistoty z kvalitně provedené služby.

Základní v rozvoje systému jakosti:Akreditovaná zkušební laboratoř