Oprávnění k jednotlivým činnostem

  1. společnost je zapsána pod svým jménem v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 6260 dne 24.9.1993
  2. koncesní listina vydaná Živnostenským úřadem MMO č. jedn.00206M/T
  3. povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření pro Ir 192 a technické rentgeny - spisová značka: 23845/2007, č.j.26221/2007 ze dne 26.9.2007
  4. povolení k nakládání s jadernými materiály č.j. 16977/2002 ze dne 15.11.2002
  5. povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření pro Co 60 - č.j. 18288/2004 ze dne 30.7.2004
  6. souhlas Českých drah, a.s. reg.č. 11/2006 - pro způsobilost k provádění NDT kontroly ve všech metodách
  7. osvědčení způsobilosti k nedestruktivnímu zkoušení srdcovek a svárů kolejnic prozařovací metodou ze dne 10.6.2008
SŽDC OSVĚDČENÍ SŽDC SOUHLAS 

Akreditovaná zkušební laboratoř