Historie firmy

Společnost Controltest, s.r.o. byla založena v roce 1993. Za dobu své působnosti si získala na trhu v oblasti nedestruktivní kontroly ve svém regionu téměř výhradní postavení. Činnost společnosti je postavena na odborné kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců, na jejich vysoké odbornosti a dlouholetých zkušenostech. Provádíme kontrolu materiálu, svarových spojů, výrobků, ocelových konstrukcí, výkovků, odlitků ve všech NDT metodách. Zajišťujeme odbornou konzultaci při zpracování technologických postupů svařování, především z hlediska přípravy svarových ploch a kontroly svarových spojů.

Na základě požadavku zákazníka zpracujeme postupy (instrukce) pro jednotlivé kontroly nedestruktivního zkoušení. Externě spolupracujeme s pracovníky s kvalifikací III.stupně příslušného certifikačního systému.

Controltest s.r.o. je od roku 1998 členem certifikačního sdružení pro personál APC Praha.


Akreditovaná zkušební laboratoř