Certifikace

Zaměstnanci naší firmy provádějí nedestruktivní kontrolu v jednotlivých metodách na základě platných certifikátů, které jednak potvrzují dosažený stupeň odbornosti a dále možnosti uplatnění v dílčích metodách nedestruktivního zkoušení. Certifikace je provedena v souladu s platnými národními certifikačními systémy KCS 301 (dle požadavků Std-301/E/APC) a KCS 101 (dle EN 473:2000, Std-101/E/APC).

Certifikáty byly vydány Certifikačním sdružením pro personál APC Praha a dále prostřednictvím německé certifikační organizace Sector Cert.

Externě spolupracujeme s pracovníky s kvalifikací III.stupně (ve všech jednotlivých metodách).

Seznam platných certifikátů:

  EN 473 Std 301/E-APC PED 97/23/EG
NDT metoda Level II. Level III. Level I. Level II.
RT 5 2   3 2
UT 4 2 2 4 2
MT 4 1 1 4 2
PT 3 1 1 4 2
LT 1 1 3    
VT 2        

Vybrané ukázky certifikátů:


Akreditovaná zkušební laboratoř