Přejímky hotových výrobků

Naše firma zabezpečuje přejímky hotových výrobků (odlitky, výkovky, svařence...) zejména pro zahraniční zákazníky - strojírenské firmy po celém území ČR.


Akreditovaná zkušební laboratoř