Metoda prozařováním

Tato metoda slouží především pro zjišťování vnitřních objemových vad - typů pórů, dutin, vměstků, studených spojů, neprovařených kořenů svarů apod. Princip metody spočívá v průchodu ionizujícího záření hmotou, při kterém se zeslabuje - v místě nehomogenit však méně. Dopadne-li záření prošlé výrobkem na film, vznikne obraz vad jako tmavších míst.

Podle druhu použitého ionizujícího záření nabízíme 2 typy této kontroly:

 1. prozařování uzavřenými radioizotopy:
  • Ir 192, Se 75 s aktivitou do 100 Ci uložených v přepravních izotopních krytech Gammamat Ti, TiF - fy. Sauerwein, SRN
  • Co 60 o aktivitě do 10 Ci, uloženého v izotopním krytu Andrex
 2. prozařování technickými rentgenovými lampami:
  • rentgenové lampy Balteau, Andrex do 300 kV,
  • rentgenová lampa Seifert Eresco 42 MF.

Kontrolu prozařováním provádíme výhradně na fotografický materiál AGFA.

Kontrolu prozařováním provádíme:

 1. na přechodných montážních pracovištích zákazníka s možností použití pojízdné laboratoře na zpracování radiogramů
 2. v prozařovně, která se nachází v areálu BorsodChem MCHZ v Ostravě-Mariánských Horách (zejména využití pro kontrolu objemnějších odlitků a výkovků, popř. svarové spoje a výrobky, které lze transportovat).

Kontrolu metodou prozařováním provádíme na svarových potrubních spojích např. horkovodů, plynovodů a na svarových spojích ocelových konstrukcí např. mostů, stožárů, hal apod.; dále pak u odlitků a výkovků.

Kontrolu zabezpečujeme v souladu s normami EN, ISO, DIN, ASME, ASTM dle požadavku zákazníka, popř. podle technologických postupů předložených zákazníkem.


Akreditovaná zkušební laboratoř