Měření tlouštěk

Princip ultrazvukové metody lze využít pro měření tlouštěk materiálů, stěn potrubí, plechů, tlouštěk odlitků, výkovků. Měření tlouštěk zabezpečujeme moderními přenosnými ultrazvukovými tloušťkoměry firmy Krautkrämer, Německo - DM 3, DMS, WM 2,... apod.

Touto metodou lze zjisti korózní úbytek tloušťky stěny, popř. úbytek tloušťky stěn mechanickými vlivy (ostré částice v proudícím mediu apod.) - široké použití v diagnostice - pro provozní kontrolu zařízení, jejichž životnost závisí na míře opotřebení. Pro běžná měření se používáme tloušťkoměry s přesností na 0,01 mm.


Akreditovaná zkušební laboratoř