Mechanické zkoušky - měření tvrdosti přenosnými tvrdoměry

Dynamická metoda měření tvrdosti - je založena na rozdílu kinetické energie kuličky vystřelené proti povrchu měřeného materiálu a kuličky od tohoto materiálu odražené (hodnota L - v přepočtu vztažená na jednotky tvrdosti HB, HV, HRC, HRB) - měření prováděno přenosným tvrdoměrem Equotip 2, fy. Proceq, Švýcarsko
(pro měření tvrdosti svarových spojů, materiálu odlitků - i velkých rozměrů, výkovků apod.)


Akreditovaná zkušební laboratoř