Metoda kontroly ultrazvukem

Další z významných metod nedestruktivního zkoušení je kontrola materiálu ultrazvukem. Ultrazvuk je vlastně mechanické kmitání částic prostředí s frekvencí nad 20 000 Hz. Ultrazvukovou metodou lze zjišťovat vnitřní vady svarů a materiálu plošného charakteru (trhliny, studené spoje, kořenové neprůvary svarových spojů apod.).Touto metodou lze získat informace rovněž o poloze a velikosti vady.

Zvláštním případem použití ultrazvuku je měření délek, tlouštěk a některých dalších mechanických vlastností materiálů např. tvrdosti.

Pro kontrolu materiálů a svarů používáme:

  1. metodu impulsní odrazovou
  2. metodu Phased Array
  3. metodu TOFD.

Všechny tyto metody mají velkou škálu využití v oblasti nedestruktivní kontroly:

K vlastnímu provádění nedestruktivní kontroly ultrazvukem slouží ultrazvukové přístroje a zkušební sondy. Naše firma zabezpečuje tuto zkoušku přenosnými moderními kalibrovanými ultrazvukovými přístroji:
USM 25, USN 50 - výrobce Krautkrämer, Německo
a sondami (2 Mhz, 4 Mhz):

  1. přímé sondy,
  2. dvojité sondy,
  3. úhlové sondy.

Kontrolu metodou ultrazvukovou provádíme na svarových potrubních spojích, svarových spojích ocelových konstrukcí (převážně ocelové mosty a haly...), na odlitcích a výkovcích vše dle požadavků zákazníka - převážně na montážních pracovištích.

Kontrolu zabezpečujeme v souladu s normami EN, ISO, DIN, SEP, SEL, ASME dle požadavku zákazníka, popř. podle technologických postupů předložených zákazníkem.


Akreditovaná zkušební laboratoř