Metoda kontroly těsnosti

Prostřednictvím této metody zjišťujeme těsnost svarových spojů nádrží, zásobníků, van apod. Ze všech tlakových zkoušek těsnosti používáme zkoušku těsnosti vakuovou komůrkou, kde na zkoušený svarový spoj je nanesen saponátový roztok, následně se přiloží na zkoušené místo vakuová komůrka a z jejího prostoru je odčerpán vzduch vakuovou vývěvou. V případě indikace vady typu netěsnosti dochází v místě netěsnosti ke vzniku vzduchových bublin.

Další metoda kontroly těsnosti svarových spojů je kapilární zkouška průsaková. Pro tuto zkoušku se používají penetrační prostředky jako pro metodu kapilární povrchovou, pouze zde odpadá etapa čistění svarového spoje od přebytku penetrantu. Pro zkoušku je důležitý přístup ke zkoušenému svaru z obou stran: na jedné nanášíme červený penetrant na druhé straně svaru nanášíme bílou vývojku. Po uplynutí penetračního času (podstatně delší než u kapilární zkoušky povrchové) případná netěsnost vyvzlíná do vývojky a vytvoří barevnou indikaci vady.

Zkoušky jsou vcelku jednoduché a velmi účinné. Používáme vakuové vývěvy od firmy Lavat, Chotutice, CZ, vč. zkalibrovaných manometrů pro měření vznikajícího vakua.

Smluvně zajišťujeme héliové zkoušky těsnosti zejména pro drobné komponenty jaderných elektráren.

Tyto zkoušky těsnosti provádíme převážně na montážních pracovištích - při výstavbě nádrží a zásobníků, při jejich revizích a všude tam, kde je nutno zajistit těsnost svarových spojů a zabránit úniku toxických látek.


Akreditovaná zkušební laboratoř