Metoda kapilární

Touto metodou nedestruktivního zkoušení lze identifikovat pouze vady v povrchových vrstvách materiálu (např. póry, zápaly, studené spoje, trhliny - vše na povrchu svarů).

Metoda je z fyzikálního hlediska založena na tzv.kapilárních jevech (povrchové napětí, viskozita, krajový úhel, kapilární elevace a kapilární tlak) zkušebních kapalin (penetrantů a vývojek).Princip metody spočívá ve využití vzlínavosti a smáčivosti vhodných kapalin (penetrantů) a jejich barevnosti nebo fluorescence. Pokrývá se jimi zkoušený povrch. Kapaliny vnikají do vad. Po odstranění přebytku penetrantu vzlíná zbytek na povrch, kde vytváří za pomoci vývojky barevnou nebo fluorescenční indikaci vady.

Kapilární metody rozdělujeme na:

  1. metody barevné indikace: vada se označuje většinou červenou barvou, která dobře kontrastuje s jejím obvykle bílým okolím
    (červený penetrant a bílá vývojka) - sada penetračních prostředků NORDTEST, DIFFUTHERM (Německo),
  2. metody fluorescenční - vada se označuje tak, že při ozáření ultrafialovým světlem zeleně nebo žlutozeleně fluoreskuje, a tím světle kontrastuje s tmavým okolím vady.

Tato metody je velmi citlivá na přípravu zkoušeného povrchu - povrch nutno před zkouškou dobře očistit od mechanických nečistot, okují, rzi, nátěru a odmastit.

Kontrolu metodou kapilární provádíme rovněž na montážních pracovištích nebo přímo ve výrobních závodech zákazníků.

Nedestruktivní kontrolu metou kapilární provádíme na materiálu a svarech, na výrobcích, odlitcích a výkovcích v souladu s platnými normami EN, ISO, DIN, ASME dle požadavku zákazníka nebo dle postupů zkoušení předložených zákazníkem.


Akreditovaná zkušební laboratoř